SKK

Predstavitev rezultatov projekta 2014

Prispevki

Radio Sora

Objave: 20. 8. 2014

Jutri na Brdu predstavitve primerov dobrih praks projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala
Šola za ravnatelje je ob finančni pomoči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sodelovanju 136-ih slovenskih šol in vrtcev v minulem šolskem letu uspešno vodila projekt “Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”. Vodja projekta dr. Tatjana Ažman je povedala, da so želeli s projektom poseči na dve področji:

Odziv šol in vrtcev je bil zelo dober:

Primere dobrih praks, ki so se v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala izvajale letos, bo jutri dopoldan na Brdu. Med drugimi bodo štiri osnovne šole s škofjeloškega območja, Ivana Groharja, Cvetka Golarja, Poljane in Škofja Loka Mesto, predstavile projekt z naslovom “Branje pod krošnjami”, osnovni šoli Orehek in Predoslje pa skupaj z Gimnazijo Franceta Prešerna in kranjskim šolskim centrom projekt “Podjetniški krožki se povezujejo z lokalnim okoljem”, medtem ko je škofjeloška osnovna šola Jela Janežiča sodelovala v projektu Pogumno v svet, s katerim so spreminjali predstave o otrocih s posebnimi potrebami

Objave: 21. 8. 2014

Na Brdu predstavili primere dobrih praks projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala
Kot smo že poročali, je Šola za ravnatelje, ob finančni pomoči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sodelovanju 136-ih slovenskih šol in vrtcev, v minulem šolskem letu uspešno vodila projekt “Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”. S projektom so želeli okrepiti in nadgraditi število socialnih stikov otrok in učencev z lokalnim okoljem, hkrati pa omogočiti učiteljem, da se vključijo v zaposlitev prožno in v določenem delu svojega delovnega časa delajo za drugega delodajalca, v tem primeru za Šolo za ravnatelje. Odziv šol in vrtcev je bil zelo dober, danes pa so na Brdu predstavili primere dobrih praks. Vodja projekta dr. Tatjana Ažman je izpostavila najzanimivejše:

Projekt z naslovom “Branje pod krošnjami” so predstavile štiri osnovne šole s škofjeloškega območja, Ivana Groharja, Cvetka Golarja, Poljane in Škofja Loka Mesto, osnovni šoli Orehek in Predoslje sta skupaj z Gimnazijo Franceta Prešerna in kranjskim šolskim centrom vodili projekt “Podjetniški krožki se povezujejo z lokalnim okoljem”, medtem ko je škofjeloška osnovna šola Jela Janežiča sodelovala v projektu Pogumno v svet, s katerim so spreminjali predstave o otrocih s posebnimi potrebami. Projekt se bo še tri mesece nadaljeval z že vključenimi šolami in vrtci, 102 šoli oziroma 28 mrež pa bo v novem šolskem letu s projektom štartalo na novo.

Radio Kranj

Projekt 1
Projekt 2

Gorenjski glas: Šolski glas, petek, 29 avgust 2014

Mateja Rant, “Šole so se povezale z okoljem,” Gorenjski glas, 29. avgust, 2014, 19.

Loški utrip: Projekt, ki ‘ruši zidove’ med šolo in okoljem, september 2014, št. 217, leto 19

Nina Drol, “Projekt, ki ‘ruši zidove’ med šolo in okoljem” Loški utrip, september 2014, 24.

Šolski razgledi, 19 september 2014, št. 14

Lidija Goljat Prelogar, Tatjana Ažman, “Za večji socialni in kulturni kapital” Šolski razgledi, september 2014, 6.

Šolski razgledi, 19 september 2014, št. 14

Sabina Potrbin, “Rudarji iz rovov v srca” Šolski razgledi, september 2014, 6.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si