SKK

Predstavitev projekta

V okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvajamo projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev. V tem okviru so na šolah in vrtcih povezanih v 34 mrež v šolskem letu 2013/2014 potekale številne dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala. V šolskem letu 2014/2015 pa je 28 novih mrež vrtcev in šol aktivnih pri pripravi in izvedbi dejavnosti povezovanja z okoljem.

Projekt SKK je novost v mednarodnem prostoru, saj v tem trenutku ni podobnega primera usmerjanja aktivnosti šol v odpiranje navzven in s tem dvigovanja socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si