SKK

Ažman, T., L. Avguštin in S. Čagran. 2015. Skupno poročilo o izvajanju projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 2013-2015. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF

Ažman, T., L. Avguštin in S. Čagran. 2015. Poročilo o izvajanju projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala za leto 2014/2015. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF

Ažman, T., L. Avguštin in S. Čagran. 2014. Poročilo o izvajanju projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti za leto 2013/14. Kranj: Šola za ravnatelje.PDF

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si