SKK

Viri in gradiva

V projektu je s pomočjo vseh sodelavcev nastal nabor virov in gradiv, ki osvetljujejo značilnosti socialnega in kulturnega kapitala.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si