SKK

Mreže vrtcev in šol v šolskem letu 2014/15

V šolskem letu 2014/2015 je v projekt SKK vključenih 28 novih mrež vrtcev in šol, ki bodo skozi vse šolsko leto izvajali dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, iz katerih izhajajo.

slika7 slika8

Skupina SKK 3

Koordinatorska šola
Partnerske šole
Gimnazija Vič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Osnovna šola Vič
Osnovna šola Ivanjkovci
Gimnazija Ptuj
Vrtec Ptuj
Osnovna šola Mladika
Osnovna šola Ljudski vrt
OŠ Bistrica
OŠ Križe
OŠ Tržič
Vrtec Tržič
OŠ Črna na Koroškem
Srednja šola Ravne na Koroškem
OŠ Mežica
OŠ Franja Goloba Prevalje
OŠ Bogojina
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ IV Murska Sobota
Vrtci Občine Moravske Toplice
OŠ Fokovci
OŠ Šalovci
DOŠ I Lendava
Biotehniška šola Rakičan
OŠ Gustava Šiliha Laporje
OŠ Selnica ob Dravi
OŠ Poljčane
OŠ Šmartno na Pohorju
OŠ Mislinja
OŠ Muta
Druga OŠ Slovenj Gradec
OŠ Šentjanž pri Dravogradu
OŠ Središče ob Dravi
OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ
VIZ VRTEC ORMOŽ
OŠ SVETI TOMAŽ
OŠ Velika Dolina
OŠ Dobova
OŠ Bistrica ob Sotli
OŠ Kozje
Srednja šola Črnomelj
OŠ Vinica
OŠ Milke Šobar – Nataše
Otroški vrtec Metlika
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
VVZ Vrtec Ivančna Gorica
OŠ Stična
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Kranjski vrtci
OŠ Jakoba Aljaža
OŠ Staneta Žagarja
OŠ Podgora Kuteževo
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Osnovna šola Prestranek
Osnovna šola Jelšane

Skupina SKK 4

Koordinatorska šola
Partnerske šole
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
OŠ F. S. Finžgarja Lesce
OŠ A. T. Linharta Radovljica
Vrtec Radovljica
OŠ Blanca
OŠ Mokronog
OŠ Raka
OŠ Krmelj
OŠ Draga Bajca Vipava
OŠ Col
OŠ Dobravlje
OŠ Otlica
BC Naklo
OŠ Naklo
OŠ Šenčur
OŠ Simona Jenka Kranj
Srednja trgovska šola Maribor
IC Piramida Maribor
Biotehniška šola Maribor
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Gimnazija Murska Sobota
Vrtec Beltinci
OŠ Beltinci
OŠ II Murska Sobota
OŠ Hajdina
OŠ Starše
OŠ Cirkulane-Zavrč
OŠ Duplek
OŠ Vransko-Tabor
OŠ Braslovče
OŠ Polzela
OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki
OŠ Martina Konšaka Maribor
OŠ Slave Klavore Maribor
Vrtec Tezno Maribor
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo
OŠ Olge Meglič Ptuj
OŠ Cirkovce
OŠ Breg
I. OŠ Rogaška Slatina
ŠC Rogaška Slatina
OŠ Blaža Kocena Ponikva
III. OŠ Rogaška Slatina
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana
OŠ Majde Vrhovnik
OŠ Spodnja Šiška
Gimnazija Škofja Loka
Gimnazija Kranj
ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Gimnazija Jesenice
I. OŠ Žalec
OŠ Griže
II. OŠ Žalec
Vrtci Občine Žalec

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si