SKK

Aktivnosti v vrtcih in šolah

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Veliko pozornosti je bila namenjene prostovoljstvu in medgeneracijskemu sodelovanju. Tako so ponekod v domovih za starejše občane prirejali kulturne večere, starejše krajane razveseljevali z obiski in druženjem, se skupaj z njimi učili krajevnih obrti in se igrali družabnih iger. V eni od mrež so učenci skupaj z aktivom kmečkih žena pripravili recital ljudskih pesmi ter starejšim občanom zapeli in zaplesali. Ponekod so uspešno zasnovali učno pomoč (tutorstvo) starejših učencev mlajšim.

Dobrodelnost

Dijaki in učenci so se aktivno vključevali v delo nevladnih organizacij, pripravljali dobrodelne sejme, koncerte, pohode, zbirali šolske potrebščine, oblačila in igrače za socialno šibkejše sošolce. Denar od zbranega starega papirja, zamaškov, rabljenih kartuš in lastnih izdelkov so namenili pomoči šibkejšim družinam. Dijaki so v eni od srednjih šol sami naredili pisalno mizo in jo podarili izbrani družini, v drugi pa so zasnovali socialno samopostrežbo. Nekateri so se odločili z »veselimi uricami« popestriti trenutke otrokom s posebnimi potrebami in bolnikom v bolnišnicah.

Kulturna dediščina

Nekaj strokovnih delavcev se je odločilo, da z učenci raziskujejo kulturno dediščino kraja (spoznavanje in učenje ročnih spretnosti, spoznavanje zelišč, obujanje in ohranjanje običajev, dejavnosti kraja v preteklosti – rudnik, mlinarstvo, sadjarstvo, čebelarstvo, tradicionalna kuhinja in peka kruha) ali predstavijo naravne lepote kraja v naravi.

Prireditve in dogodki

Šole so se s prireditvami obeleževale različne posebne dneve: dan Zemlje, pomladni dan, materinski dan, pust, novo leto, podjetniški dan, občinski praznik, kostanjev piknik itd. Nekateri so zasnovali likovne, glasbene, drugi pa gledališke projekte, kot tudi lutkovno predstavo. V eni od mrež so se odločili organizirati filmski večer in potopisna predavanja. V drugi so priredili razstavo kovancev. Ponekod so v šolah redni pouk razširili z obiskom knjižnic, knjigarn, muzejev, kulturnih ustanov.

Bralna pismenost

V številnih šolah in vrtcih so posvečali posebno pozornost branju. Tako so se v eni od šol domislili bralnega kotička pod krošnjo drevesa, drugod se je dogajal bralni maraton ali minute za branje, bralni večer in celo noč pravljic, imeli so knjižni sejem in iskali bralni zaklad. Nekateri so se odločili za krepitev sodelovanja z lokalno knjižnico in uvedbo bralnega dnevnika. V nekaterih vrtcih je krožil bralni nahrbtnik, ponekod pa so babice in dedki prišli otrokom prebrat ali povedat zgodbo, spet drugje pa učenci ali srednješolci (»bralni prijatelji«). Nekateri strokovni delavci so se odločili, da bolje spoznajo bralne navade staršev in jih ozaveščajo o pomenu branja v predšolskem obdobju.

Sodelovanje s starši

Ponekod so izvajali skupne družabne igre s starši, kot tudi delavnico »družina se predstavi«. Včasih je šola povabila starše, da dežurajo v okolici šole in s tem poskrbijo za večjo prometno varnost otrok. Za starše so v vrtcah in šolah organizirali predavanja in pogovore na različne teme.

Vseživljenjska karierna orientacija in podjetništvo

Učenci so preko različnih dejavnosti pridobivali veščine vodenja kariere, spoznavali poklice in ustanove v okolju ter trg dela. Poklice so jim ponekod predstavljali tudi starši. Šole so na dan odprtih povabile lokalne podjetnike, ki so jim predstavili svoje delo, učenci pa so se udeleževali podjetniških krožkov.

IKT in računalniško opismenjevanje

Eno od pomembnih področij dvigovanja SKK je računalniško opismenjevanje. V izobraževanje so bili vključeni starši in krajani, ki so jih usposabljali učenci s pomočjo mentorja. Učili so se tudi o varni rabi interneta.

Šport

V športnih dejavnostih so se srečevali učenci različnih starosti, iz različnih šol (skupni športni dnevi šol, članic mreže), udeleževali so se letnih in zimskih športnih iger in se vključili v krožke plesa, aerobike, odbojke, plezanja in se usposabljali za mažoretke, ponekod so se skupaj s starši odpravili na pohod ali se udeleževali družinskih športnih sobot.

slika4 slika5 slika6

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si