SKK

Mreže vrtcev in šol v šolskem letu 2013/2014

Skupina SKK 1

Koordinatorska šola
Partnerske šole
OŠ Radenci
OŠ Kapela
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
OŠ Trbovlje
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
OŠ Tončke Čeč
Ekonomska šola Novo mesto
OŠ Trebnje
OŠ Drska
OŠ Bršljin
OŠ Janka Padežnika Maribor
OŠ Toneta Čufarja Maribor
OŠ Fram
OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor
Prva gimnazija Maribor
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
OŠ Kamnica
OŠ Bratov Polančičev Maribor
Dvojezična OŠ II Lendava
OŠ Odranci
OŠ Kobilje
Vrtec Lendava Lendvai Ovoda
Vrtec Pedenjped Ljubljana
Vrtec Galjevica
Vrtec Trbovlje
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Srednja šola Slovenska Bistrica
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
2. OŠ Slovenska Bistrica
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OŠ Livade Izola
OŠ Šmarje pri Kopru
OŠ Cirila Kosmača Piran
OŠ Istrskega odreda Gračišče
OŠ Otočec
OŠ Brusnice
OS Stopiče
OŠ Šmihel
OŠ Antona Ukmarja Koper
OŠ Koper
OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
Srednja tehniška šola Koper
OŠ Jela Janežiča
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
OŠ Antona Janše Radovljica
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
OŠ Poljane
OŠ Škofja Loka – Mesto
OŠ Brežice
OŠ Bizeljsko
OŠ Cerklje ob Krki
OŠ Artiče
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Vrtec Idrija
OŠ Spodnja Idrija
OŠ Črni Vrh
Srednja šola Domžale
OŠ Rodica
OŠ Globoko
I. gimnazija v Celju

Skupina SKK 2

Koordinatorska šola
Partnerske šole
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
SŠ Zagorje
OŠ Podbočje
OŠ Dramlje
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
OŠ Žetale
OŠ Podlehnik
OŠ Videm
OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
OŠ Dobje
IV. OŠ Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
OŠ Lesično
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
OŠ Kanal
OŠ Simona Kosa Podbrdo
Gimnazija Tolmin
OŠ Velika Nedelja
OŠ Ormož
Gimnazija Ormož
OŠ Miklavž pri Ormožu
Šolski center Postojna
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
ŠC Nova Gorica
OŠ Antona Globočnika Postojna
OŠ Vincenzo e Diego de Castro
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Gimnazija Antonio Sema Piran
Vrtec la Coccinella
OŠ Komen
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje
OŠ Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Ljubljana
Srednja medijska in grafična šola LJ
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Krško
OŠ Vojke Šmuc Izola
Vrtec Mavrica Izola
OŠ Dante Alighieri Izola
Srednja Šola Izola
OŠ Maksa Durjave Maribor
OŠ Draga Kobala
OŠ Franceta Prešerna Maribor
OŠ Borcev za severno mejo
Prva OŠ Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec
OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tretja OŠ Slovenj Gradec
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
OŠ Orehek
OŠ Predoslje
ŠC Kranj
Šolski center Ravne na Koroškem
OŠ Juričevega Drejčka
OŠ Neznanih talcev Dravograd
OŠ Prežihov Voranc Ravne na Koroškem
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
OŠ Bežigrad
OŠ Livada Ljubljana
OŠ Vižmarje Brod

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si