SKK

Čagran, S., in L. Avguštin. 2015. Zaposlovanje z elementi prožnosti v vzgoji in izobraževanjuLjubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si