SKK

Ažman, T., in S. Gradišnik. 2015. Socialni in kulturni kapital v šolah, vrtcih in njihovih okoljih. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF  | Flipbook

Monografija v e-različici je pripravljena v okviru projekta SKK.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si