SKK

Brejc, M., ur. 2015. Povezan.sem@boljši.si. Dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in njihovih okoljih. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si