SKK

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti – SKK

 

 

V okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvajamo projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev. V tem okviru bodo na šolah in vrtcih potekale dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala.

V šolskem letu 2013/14 so dejavnosti potekale na 136 šolah in vrtcih, ki so bile povezane v 34 mrež. 87 šol in vrtcev nadaljuje z dejavnostmi do konca novembra 2014.
V šolskem letu 2014/15 pa je v projekt SKK vključenih 28 novih mrež vrtcev in šol, ki bodo skozi vse šolsko leto izvajali dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si