SKK

Spremljava in evalvacija

V šolskem letu 2013/2014 so strokovni delavci od septembra 2013 v okviru projekta načrtno spodbujali dvig socialnega in kulturnega kapitala pri otrocih, učencih in dijakih pa tudi v svojem okolju, pri starših in krajanih. V projektu je bilo skupno izvedenih 767 dejavnosti, ki so jih povezovali strokovni delavci (za čas trajanja delno zaposleni v Šoli za ravnatelje). V projektu je bilo zaposlenih 34 koordinatorjev (50 % delež zaposlitve) in 102 strokovna delavca (20 % delež zaposlitve). 87 jih ostaja zaposlenih do konca novembra 2014.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si