SKK

O projektu

Namen projekta

Namen projekta je izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.

Cilji projekta

  1. raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na zaposlitvene zmožnosti;
  2. pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;
  3. pripraviti izvedbo programov za izboljšanje socialnega in kulturnega kapitala na izbranih šolah in vrtcih s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev;
  4. uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;
  5. spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in razširjati rezultate.

Opis projektnih dejavnosti

Dejavnosti, ki potekajo v šolah in vrtcih povezujejo strokovni delavci, ki so za čas trajanja projekta delno zaposleni v Šoli za ravnatelje. Vsaka mreža pripravi in izvede program dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala na izbranem področju.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 3.800.000 €
Trajanje operacije: 1. 2. 2013 do 31. 8. 2015

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si